Obrigación de segredo e confidencialidade

David Lourido Cebreiro e Ana Díaz Pérez (en adiante Arela Comunicación Sostible), titulares do presente portal, informan aos usuarios deste sitio web da súa política de protección de datos de carácter persoal para que determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar a Arela Comunicación Sostible os datos persoais que se lle poidan solicitar ou que se poidan obter do usuario con ocasión da suscrición ou contratación de calquera dos servizos ofertados por Arela Comunicación Sostible a través do mesmo. Estes datos serán tratados de forma confidencial e serán incorporados á correspondente operación de tratamento de Arela Comunicación Sostible.
Arela Comunicación Sostible resérvase o dereito de modificar a presente política de privacidade para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, anunciando nesta páxina os cambios introducidos. Certos servizos prestados no portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais.
David Lourido Cebreiro e Ana Díaz Pérez, titulares da web, como responsables de tratamento, infórman que os datos serán tratados, no que respeta ao tratamento de datos persoais, de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RXPD) relativo á protección das persoas físicas e a
LO 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
A información suministrada polo usuario é absolutamente voluntaria e está debidamente anunciada e terá, en todo caso, a consideración de confidencial, e comprometémonos ao cumprimento da obrigación de secretos dos datos de carácter persoal e do deber de gardalos de forma confidencial  e adoptaremos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta en todo momento do estado da tecnoloxía. O persoal de Arela Comunicación Sostible está comprometido a non divulgar nin facer uso da información á que accedan por razón do seu posto de traballo.
Ainda que nas transmisións de datos a través de Internet ou dende unha web non é posible garantir unha protección absoluta contra intrusións, Arela Comunicación Sostible adica os máximos esforzos para manter as medidas de protección física, electrónica e procedimental que garantan a máxima protección dos teus datos.

Entre as medidas que empregamos inclúense as seguintes:

•limitar o acceso aos teus datos únicamente a aquelas persoas que deban coñecelos en atención ás tarefas que realizan;
• como regla xeral, transferir en formato cifrado todos os datos recollidos;
• almacenar os datos máis sensibles (como os da tarxeta de crédito) solo en formato cifrado;
• instalar “firewalls” para impedir accesos non autorizados, por exemplo “hackers”;
• monitorizar habitualmente os accesos aos sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido dos datos de carácter persoal.

1.- ¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO?

  • Identidade: David Lourido Cebreiro // Ana Díaz Pérez
  • CIF: 34877904Z // 33546179N
  • Enderezo: Rúa Eladio Rodríguez 10, 32400 Ribadavia (Ourense) // Pontes de Gatín 5, 27640 Becerreá (Lugo)
  • Teléfono: 635780412 // 615966315
  • Email: ola@arela.gal

2.- ¿CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

Trataremos os teus datos coa finalidade determinada para cada unha das operacións de tratamento.
Formulario de contacto: os datos que o usuarios envía a través do formulario de contacto trataránse para a xestión das consultas realizadas e incorporadas na operación de tratamento “web” da que Arela Comunicación Sostible é titular.
Formulario de proxectos. Os datos que nos proporcionas serán tratados ca finalidade de facer unha auditoría básica con recomendacións de comunicación e propostas de marketing e, no seu caso, se se produce solicitude ou encargo, a xestión do mesmo, administrativa, contable e fiscal, así como do arquivo histórico.
Datos recopilados polo servidor web: Os datos persoais recopilados polo servidor web, estarán suxeitos a procesamento automatizado e incorporados á operación de tratamento “web” que lexitima a súa obtención.
Outros medios: o usuario pode proporcionarnos os seus datos por teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na seción de contacto. O propósito do procesamento destes datos será únicamente para proporcionarlle ao usuario a información ou os servizos que nos solicite.

3.- ¿DURANTE CANTO TEMPO TRATARÁ ARELA OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumplir ca finalidade para a que se recabaron, determinar as posibles responsabilidades legais e en cumprimento das normativas de aplicación sobre conservación dos datos.

Cando xa non sexan necesarios para tal fin, os datos suprimiránse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a seudonimización dos mesmos e a súa destrución total.

4.- ¿CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DO USUARIO?

Art. 6.1 RXPD- A lexitimación do tratamento dos teus datos é o consentemento que prestas enviando o formulario de contacto ou a consulta e o cumprimento das obrigas legais.

Se se produce encargo ou solicitude, a lexitimación do tratamento será a relación derivada do mesmo, xeralmente contractual que se estableza e o cumprimento das obrigas profesionais e legais derivadas do mesmo. Tamén existirá nalgúns supostos interese da entidade ou do propio usuario.

Previo ao tratamento dos datos persoais, Arela Comunicación Sostible obtén consentimento expreso e inequívovo do titular dos datos persoais mediante a incorporación de cláusulas de consentimento informado nos diferentes sistemas de recollida de información en base a un interese lexítimo do usuario, quen mediante a marcación das casillas de consentimento informado correspondentes e a entrada de datos nos diferentes campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte de Arela Comunicación Sostible, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O usuario garantiza que os datos persoais facilitados son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmo.

5. CESIÓN – ¿A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

Os datos enviados a través da páxina web non serán comunicados a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou obriga legal que así o esixa. No caso de que se teña previsto realizar calquera cesión no futuro, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos usuarios, informando sobre os datos do cesionario, e a finalidade da cesión.

6.- ¿CALES SON OS DEREITOS DO USUARIO?

Cualquiera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos personais e a acceder a eles, actualizalos, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios en calquera momento, solicitar la limitación do tratamento dos seus datos en circunstancias previstas no artigo 18 RXPD, en tal caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións e opoñerse ao tratamento dos seus datos, incluída a elaboración de perfiles. Se concorren os requisitos do artigo 20 RXPD, ten dereito a solicitar a portabilidade dos seus datos.

O usuario ten dereito, en calquera momento, a revocar o consentimento prestado. Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais no entorno online, os interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina.

¿Como pode exercer os dereitos?
• Mediante un escrito dirixido á dirección reseñada no apartado primeiro desta información.
• Mediante correo electrónico dirixido ao e-mail reseñado no apartado primeiro desta información.

7.- ¿Que vías de reclamación existen?

Se considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos:

¿Que categorías de datos pode tratar a entidade?

O responsable do tratamento tratará os datos que nos suministre, que dada a amplitude que poden ter a consultas ou encargos, poden ser datos das seguintes categorías:

Formulario de contacto ·         Datos de carácter identificativo

o    Nome

o    Correo electrónico

o    Mensaxe

Formulario de proxectos ·         Datos de carácter identificativo

o    Persona de contacto

o    Correo electrónico

o    Teléfono

o    Nombre proxecto

o    Descripción

Datos recopilados por el servidor web ·         Versión Navegador

·         Versión Sistema Operativo

·         Dirección IP

·         Interfaz de Usuario

·         Idioma Navegador

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da súa navegación. Se continúas navegando aceptas o seu uso. mais información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar